Category: News

A3: 스틸얼라이브 Google Play 연동 실패 관련 공지

A3: 스틸얼라이브 Google Play 연동 실패 관련 공지 안녕하세요,미뮤Player 입니다. A3: 스틸얼라이브는 어제부터 구글플레이 다운로드 1위에 기록했습니다. 그제까지 미뮤 앱플레이어가 A3: 스틸얼라이브의 최적화를 완료하였습니다. 그러나 어제부터 Google Play 연동 실패문제가 많이 나왔습니다. 현재 개발팀이 계속 이 문제에 대한 해결하고… Read more »

Free Fire PC

อัพเดต Free Fire: แพทช์ กุมภาพันธ์ พ. ศ. 2563

Free Fire ได้ประกาศวันอัพเดตใหม่: แพทช์ กุมภาพันธ์ เช่นเดียวกับการอัปเดตอื่นๆ ของ Free Fire แพทช์จะประกอบด้วยรายการใหม่มากมาย นอกจากนี้ วางแผนไว้จะประกาศเมื่อวันที่ 25 กุมภาพันธ์ พ. ศ. 2563 ในบทความนี… Read more »

Legends of Runeterra beta release date

On the 10th anniversary of Riot, the game company revealed the release date of its latest game: Legends of Runeterra beta. The Legends of Runeterra beta, a card game in the League of Legends universe,… Read more »