iTranslate แปล ภาษา - แอพแปลเสียงพูด & ข้อความ PC

ดาวน์โหลด iTranslate แปล ภาษา - แอพแปลเสียงพูด & ข้อความ บน PC

iTranslate แปล ภาษา - แอพแปลเสียงพูด & ข้อความ PC

iTranslate แปล ภาษา - แอพแปลเสียงพูด & ข้อความ

 • อัปเดตเมื่อ

 • เวอร์ชันปัจจุบัน

  ต่างกันไปตามอุปกรณ์

 • ให้บริการโดย

  iTranslate แปล ภาษา - แอพแปลเสียงพูด & ข้อความ PC

คุณสมบัติของ iTranslate แปล ภาษา - แอพแปลเสียงพูด & ข้อความ บน PC

เมื่อใช้ iTranslate แปล ภาษา - แอพแปลเสียงพูด & ข้อความ บนโทรศัพท์ของคุณไม่ต้องกังวลกับการชาร์จไฟมากเกินไปปลดปล่อยตัวคุณเองจากหน้าจอขนาดเล็กและสนุกกับการใช้แอพนี้บนหน้าจอขนาดใหญ่ จากนี้ไปรับประสบการณ์เต็มหน้าจอของแอปพลิเคชันของคุณด้วยคีย์บอร์ดและเมาส์ MEmu มีคุณสมบัติที่น่าแปลกใจที่คุณคาดหวัง: การติดตั้งที่รวดเร็วและการตั้งค่าที่ง่ายควบคุมได้ง่ายไม่ จำกัด แบตเตอรี่ข้อมูลมือถือและการโทรที่รบกวน MEmu7 ใหม่ล่าสุดเป็นตัวเลือกที่ดีที่สุดสำหรับการใช้ iTranslate แปล ภาษา - แอพแปลเสียงพูด & ข้อความ บนคอมพิวเตอร์ของคุณ ด้วยรหัสการดูดซึมของเราผู้จัดการหลายอินสแตนซ์ทำให้สามารถเปิดบัญชี 2 บัญชีขึ้นไปในเวลาเดียวกันได้ และที่สำคัญที่สุดเอ็นจิ้นจำลองพิเศษของเราสามารถปลดปล่อยศักยภาพของPCของคุณและทำให้ทุกอย่างราบรื่นและสนุกสนาน

แสดงเพิ่มเติม

สกรีนช็อตและ & วีดีโอของ iTranslate แปล ภาษา - แอพแปลเสียงพูด & ข้อความ บน PC

ดาวน์โหลด iTranslate แปล ภาษา - แอพแปลเสียงพูด & ข้อความ บน PC ด้วย MEmu Android Emulator สนุกกับการเล่นบนหน้าจอขนาดใหญ่ iTranslate คือแอ็พการแปลและพจนานุกรมชั้นนำ แปลข้อความ เว็บไซต์ หรือเริ่มการสนทนาจากเสียงเป็นเสียงได้ง่ายๆ ในกว่า 100 ภาษา โหมดออฟไลน์ใหม่ของเราช่วยให้คุณสามารถใช้ iTranslate ได้ในต่างประเทศ โดยไม่ต้องจ่ายค่าโรมมิ่งที่แพง.

ข้อมูลเกม

iTranslate คือแอ็พการแปลและพจนานุกรมชั้นนำ แปลข้อความ เว็บไซต์ หรือเริ่มการสนทนาจากเสียงเป็นเสียงได้ง่ายๆ ในกว่า 100 ภาษา โหมดออฟไลน์ใหม่ของเราช่วยให้คุณสามารถใช้ iTranslate ได้ในต่างประเทศ โดยไม่ต้องจ่ายค่าโรมมิ่งที่แพง
● ดูคำแปลในกว่า 100 ภาษา
● เลือกฟังคำแปลในเสียงผู้ชายหรือผู้หญิง
● สลับระหว่างภาษาถิ่นต่างๆ ไปมา
● พจนานุกรมพร้อมคำพ้องและความหมายต่างๆ
● แอ็พ Message App และแป้นพิมพ์เสริม
● การแปลทับศัพท์ การแบ่งปัน รายการโปรด ประวัติ และอีกมากมาย
คุณสมบัติเวอร์ชั่น PRO
● Lens: ใช้กล้องของคุณเพื่อแปลเมนู ป้าย และอื่น ๆ ได้ทันที
● โหมดการแปลออฟไลน์
● การสนทนาจากเสียงเป็นเสียง
● การแปลเว็บไซต์รวมทั้งส่วนขยาย Safari สุดเจ๋ง
● การผันคำกริยาในกาลต่างๆ
เรียนรู้เพิ่มเติมเกี่ยวกับ iTranslate PRO ได้ที่ https://www.itranslate.com
เป็นที่ชื่นชอบและเชื่อถือจากคนนับล้าน
● ดาวน์โหลด 50 ล้านครั้งและข้อความติชมใน App Store กว่า 100,000 ข้อความ!
● แอ็พดีที่สุดประจำปี 2015, ได้รับรางวัล Editor’s Choice, ได้รับคัดเลือกเป็น App Store Essentials
● "…ไม่เคยต้องเผชิญอุปสรรคทางภาษา", Time.com
● "การแปลจากเสียงอย่างสมบูรณ์แบบ", Cult of Mac
● ได้รับการแนะนำอยู่บ่อยๆ ในโฆษณาของ Apple TV และใน App Store
ช่วยเหลือ
ดูที่ https://www.itranslate.com/support/ หรือติดต่อเราที่ help@itranslate.com
ติดตามเราในทวิตเตอร์: https://twitter.com/iTranslateApp
"ถูกใจและแชร์" ในเฟสบุ๊ค: https://www.facebook.com/itranslateapp
เรียนรู้เพิ่มเติมเกี่ยวกับ iTranslate: https://www.itranslate.com
ภาษา/ภาษาถิ่นที่รองรับ:
แอฟริคานส์, แอลเบเนีย, อาหรับ, อาร์เมเนีย, อาร์เซอร์ไบจาน, บาสก์, เบลารุส, เบงกาลี, บอสเนีย, บัลแกเรีย, คาตาลัน, เซบัวโน, มาลาวี, จีน (ตัวย่อ), จีน (ดั้งเดิม), โครเอเชีย, เช็ก, เดนมาร์ก, ดัตช์, อังกฤษ, เอสเปรันโต, เอสโตเนีย, ฟิลิปีโน, ฟินแลนด์, ฝรั่งเศส, กาลิเซีย, จอร์เจีย, เยอรมัน, กรีก, คุชราต, ครีโอลเฮติ, ฮัวซา, ฮีบรู, ฮินดี, ม้ง, ฮังการี, ไอซ์แลนด์, อิกโบ, อินโดนีเซีย, ไอริช, อิตาเลียน, ญี่ปุ่น, ชวา, กันนาดา, คาซัค, เขมร, เกาหลี, ลาว, ละติน, ลัตเวีย, ลิทัวเนีย, มาซิโดเนีย, มาลากาซี, มาเลย์, มาลายาลัม, มอลตา, เมารี, มราฐี, มองโกเลีย, พม่า, เนปาล, นอร์เวย์, เปอร์เซีย, โปแลนด์, โปรตุเกส, ปัญจาบ, โรมาเนีย, รัสเซีย, เซอร์เบีย, เซโซโท, สิงหล, สโลวัก, สโลวีเนีย, โซมาลี, สเปน, ซูดาน, สวาฮีลี, สวีเดน, ทาจิก, ทมิฬ, เตลูกู, ไทย, ตุรกี, ยูเครน, อูรดู, อุสเบกิสถาน, เวียดนาม, เวลส์, ยิดดิช, โยรูบา, ซูลู
เพื่อดูข้อมูลรวมทั้งหมด กรุณาไปที่: https://itranslate.com/languages
Terms of Service:
https://www.itranslate.com/terms-of-service
ลิงก์นโยบายคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล:
https://www.itranslate.com/privacy-policy
คุณจะต้องเชื่อมต่อกับอินเตอร์เน็ตเพื่อใช้แอ็พ หากต้องการใช้โหมดออฟไลน์ คุณต้องดาวน์โหลดแพ็กเก็จภาษา

แสดงเพิ่มเติม

ดาวน์โหลด iTranslate แปล ภาษา - แอพแปลเสียงพูด & ข้อความ บน PC

 • iTranslate แปล ภาษา - แอพแปลเสียงพูด & ข้อความ PC

  1. ดาวน์โหลดตัวติดตั้ง MEmu และสิ้นสุดการติดตั้ง

 • iTranslate แปล ภาษา - แอพแปลเสียงพูด & ข้อความ PC

  2. เริ่ม MEmu จากนั้นเปิด Google Play บนหน้าแรก

 • iTranslate แปล ภาษา - แอพแปลเสียงพูด & ข้อความ PC

  3. ค้นหา iTranslate แปล ภาษา - แอพแปลเสียงพูด & ข้อความ ใน Google Play

 • iTranslate แปล ภาษา - แอพแปลเสียงพูด & ข้อความ PC Install

  4. ดาวน์โหลดและติดตั้ง iTranslate แปล ภาษา - แอพแปลเสียงพูด & ข้อความ

 • iTranslate แปล ภาษา - แอพแปลเสียงพูด & ข้อความ PC

  5. เมื่อติดตั้งเสร็จให้คลิกที่ไอคอนเพื่อเริ่มใช้งาน

 • iTranslate แปล ภาษา - แอพแปลเสียงพูด & ข้อความ PC
  iTranslate แปล ภาษา - แอพแปลเสียงพูด & ข้อความ PC iTranslate แปล ภาษา - แอพแปลเสียงพูด & ข้อความ PC

  6. สนุกกับการเล่น iTranslate แปล ภาษา - แอพแปลเสียงพูด & ข้อความ บนพีซีด้วย MEmu

ทำไมถึงควรใช้ Memu สำหรับ iTranslate แปล ภาษา - แอพแปลเสียงพูด & ข้อความ

MEmu App Player เป็นอีมูเลเตอร์ Android ที่ดีที่สุดและผู้คนกว่า 50 ล้านคนเพลิดเพลินไปกับประสบการณ์การเล่นเกม Android ที่ยอดเยี่ยม เทคโนโลยีการจำลองเสมือนของ MEmu ช่วยให้คุณเล่นเกม Android หลายพันเกมได้อย่างราบรื่นบนพีซีของคุณแม้แต่เกมที่ต้องใช้กราฟิกมากที่สุด

 • จอใหญ่และกราฟฟิกสวยกว่า; เล่นได้นาน, ไม่ต้องใช้แบตเตอรี่โทรศัพท์หรือเน็ตโทรศัพท์.

 • ระบบปรับแต่งปุ่มคีย์บอร์ดและเม้าส์ตามที่คุณเลือก

 • เล่นมากกว่าหนึ่งเกมบน PC ในเวลาเดียวกันด้วยระบบหลายจอหรือ Multi-Instance manager.

พร้อมที่จะเล่นหรือยัง?

หัวข้อร้อน

iTranslate แปล ภาษา - แอพแปลเสียงพูด & ข้อความ - FAQs

 • วิธีการใช้ iTranslate แปล ภาษา - แอพแปลเสียงพูด & ข้อความ บน PC?

  Use iTranslate แปล ภาษา - แอพแปลเสียงพูด & ข้อความ on PC by following steps:

  • Download MEmu, then install and launch it
  • Login to Google Play Store, install the app
  • Enjoy using the app on PC with MEmu
 • ข้อกำหนดขั้นต่ำของระบบในการใช้งาน iTranslate แปล ภาษา - แอพแปลเสียงพูด & ข้อความ บน PC มีอะไรบ้าง?
  • Intel or AMD Processor
  • Microsoft Windows 7 and above
  • 2GB of memory
  • 5GB of free disk space
  • Hardware Virtualization Technology
iTranslate แปล ภาษา - แอพแปลเสียงพูด & ข้อความ PC
iTranslate แปล ภาษา - แอพแปลเสียงพูด & ข้อความ PC
iTranslate แปล ภาษา - แอพแปลเสียงพูด & ข้อความ PC
iTranslate แปล ภาษา - แอพแปลเสียงพูด & ข้อความ PC