Đang tải về MEmu...

Nếu việc tải về không tự bắt đầu, click here

Tải Duolingo: Học Anh văn miễn phí trên PC

 • Duolingo: Học Anh văn miễn phí PC

  1. Tải trình cài đặt MEmu và hoàn tất cài đặt

 • Duolingo: Học Anh văn miễn phí PC

  2. Khởi động MEmu, sau đó mở Google Play trên trang chủ

 • Duolingo: Học Anh văn miễn phí PC

  3. Tìm kiếm Duolingo: Học Anh văn miễn phí trong Google Play

 • Duolingo: Học Anh văn miễn phí PC Install

  4. Tải và Cài Đặt Duolingo: Học Anh văn miễn phí

 • Duolingo: Học Anh văn miễn phí PC

  5. Khi cài đặt hoàn tất, nhấp vào biểu tượng để bắt đầu

 • Duolingo: Học Anh văn miễn phí PC
  Duolingo: Học Anh văn miễn phí PC Duolingo: Học Anh văn miễn phí PC

  6. Tận hưởng chơi Duolingo: Học Anh văn miễn phí trên PC với MEmu

chủ đề nóng

Duolingo: Học Anh văn miễn phí PC
Duolingo: Học Anh văn miễn phí PC
Duolingo: Học Anh văn miễn phí PC
Duolingo: Học Anh văn miễn phí PC