memu
MEmu

Faster · Smarter

The Most Powerful Android Emulator Among All

Tải về
Phiên bản 7.1.1    2020.01.09
memu

Newest Release
Phiên bản 7.1.1    2020.01.09

Release Archive  |  Offline Installer

memu

Outstanding Performance

Tải về

Free to play any Android games. Enjoy the optimized graphics and extreme frame rates

CPUGeekbench 4

 • MEmu (15696)

 • NoxPl*yer (12060)

 • LDPl*yer (11870)

 • BlueSt*cks (10653)

 • Gamel**p (Invalid data)

1.3x

Multi-Core Score

GPUAntutu 7.1

 • MEmu (835617)

 • LDPl*yer (369741)

 • BlueSt*cks (363275)

 • Gamel**p (346773)

 • NoxPl*yer (269357)

2.3x

3D Graphic Score

* The performance is conducted by a 3rd party software testing company. Test machine config: i5-8400 | 16G | GTX 1060Ti | Windows 10

memu

Nhiều bản sao  Tải về

Dễ dàng tăng cấp độ cho nhiều tài khoản trong một trò chơi hoặc chơi thật nhiều game trên cùng một tài khoản

Dễ dàng tăng cấp độ cho nhiều tài khoản trong một trò chơi hoặc chơi thật nhiều game trên cùng một tài khoản

 • memu
 • memu
 • memu
 • memu
memu

Điều khiển mượt mà   Tải về

Hỗ trợ chơi game điện thoại thật hoàn hảo với chuột và bàn phím hoặc tay cầm, Đơn giản và thuận tiện

memu
 • memu
 • memu
 • memu
 • memu
 • memu
 • memu
memu

Cộng tác kinh doanhTruy vấn

Dịch vụ tất cả trong một dành cho trình mô phỏng hoặc phân phối ứng dụng Android tùy chỉnh để đáp ứng nhu cầu doanh nghiệp khác nhau

Dịch vụ tất cả trong một dành cho trình mô phỏng hoặc phân phối ứng dụng Android tùy chỉnh để đáp ứng nhu cầu doanh nghiệp khác nhau

memu memu memu memu memu memu memu memu memu memu memu memu
memu
lyzs
lyzs