Tag: LifeAfter pc

เล่น LifeAfter บนคอมด้วย MEMU

LifeAfter เป็นเกมแนวเอาตัวรอดในโลกที่มีเหล่าซอมบี้และกลุ่มโจรในเกม ผู้เล่นจะต้องทำการเก็บทรัพยากรเช่น ขุดแร่ ตัดต้นไม้ เก็บผลไม้ ค้นหาของในบ้านเมือง เพื่อหาอาหารและทรัพยากรในการสร้างของไม่ว่าจะเป็น กำ…

Read more »