ถ้าค้างเวลาทำการเริ่มโปรแกรม MEmu (59% 99%)

ถ้าค้างเวลาทำการเริ่มโปรแกรม MEmu แล้วค่อยลองวิธีดังกล่าว

1.ไม่สามารถเริ่มได้แต่แรกเนื่องจาก

 • วินโดวส์ เสียหรือ มีปัญหาเช่นไฟดับทำให้ไฟล์ MEmuเสีย
 • วิธีแก้ –สร้างตัว MEmu ใหม่ด้วย Multi-MEmu
 • Antivirus เช่น AVASTทำการบล็อกไฟล์ของ MEmu ทำให้ไม่สามารถทำงานได้
 • วิธีแก้ –ปิดตัว antivirus แล้วทำการสร้างตัว MEmu ใหม่ด้วย Multi-MEmu
 • ไม่ได้ทำการลงไฟล์แบบสมบูรณ์เนื่องจากถูกจำกัดความสามารถการใช้งาน หรือantivirus
 • วิธีแก้ –ลงใหม่ด้วยโหมดแอดมินหรือปิด antivirus ตอนลง

2.ค้างที่ 59% เนื่องจาก

 • ปัญหาเล็กน้อย
 • วิธีแก้ – สร้างตัว MEmuใหม่ด้วย Multi-MEmu
 • ไดรฟ์เวอร์หรือการ์ดจอต้องการอัพเดท
 • วิธีแก้ –อัพเดทการ์ดจอหรือไดรฟ์เวอร์ ถ้าไม่สามารถอัพเดทได้ ลองใช้ 3DP Chip tool
 • ยังไม่ได้ทำการเปิดการใช้งาน Hardware virtualization (VT) หรือขัดข้องกับโปรแกรมอื่น
 • วิธีแก้ –สร้างตัว MEmu ใหม่ด้วย Multi-MEmu และทำการปิดใช้งาน Hardware virtualization (VT)

3.ค้างที่ 99% เนื่องจาก

 • คุณได้ทำการโหลดแอพหรือเกมมากเกินไป หรือยังไม่ได้เปิดการใช้งานHardware virtualization (VT) หรือสเป็กคอมของคุณต่ำเกิน
 • วิธีแก้ –รีสต้าร์ทและรอดูอีกที หรือเปิดการใช้งาน Hardware virtualization (VT)  หรืออัพ สเป็กคอม
 • วินโดว์ค้างหรือไฟดับทำให้ไฟล์ MEmu VM เสีย
 • วิธีแก้ –ปิด MEmu VM และรีสต้าร์ท หรือ สร้างตัว MEmu VM ใหม่ด้วย Multi-MEmu
 • ไดรฟ์เวอร์หรือการ์ดจอต้องการอัพเดท
 • วิธีแก้ –อัพเดทการ์ดจอหรือไดรฟ์เวอร์

4.ค้างที่ 100% เนื่องจาก

 • Antivirus เช่น Kaspersky ทำการบล็อกไฟล์
 • วิธีแก้ –ปิด Kaspersky หรือสร้างตัว MEmu ใหม่ด้วย Multi-MEmu

5.ค้างที่หน้าจอ MEmu is starting เนื่องจาก

 • มีปัญหากับnetwork socket
 • วิธีแก้ –รัน netsh winsock reset ในวินโดวส์และรีสต้าร์ทตามขั้นตอนการ netsh winsock reset

เพิ่มเติม:โปรดทำการแจ้งพวกเราถ้าปัญหาไม่ได้เป็นตามดังกล่าว

เพิ่มเติม:โปรดทำการเช็คข้อมูลระบบที่มุมขวา