Tải và sử dụng vnEdu LMS trên PC

Tải vnEdu LMS v PC với Trình giả lập Android MEmu. Sử dụng trên màn hình lớn.

Tải vnEdu LMS về PC  với MEmu để có trải nghiệm sử dụng tốt nhất.

Làm thế nào để Tải vnEdu LMS về PC

Sau đây sẽ hướng dẫn bạn cách sử dụng vnEdu LMS với MEmu.

Bước 1: Tải MEmu v PC của bạn

Install MEmu

Bước 2: Tìm vnEdu LMS trong Play Store

vnEdu LMS pc

Bước 3: Cài đặt Ứng Dụng trên trình giả lập của bạn

vnEdu LMS pc

Bước 4: Sử dụng vnEdu LMS trên PC với MEmu

Các tính năng của vnEdu LMS trên PC

Screenshot Image

Hệ thống VNPT ELearning được xây dựng nhằm mục đích giúp nhà trường giải quyết được chi phí đào tạo nguồn lực, khắc phục hạn chế về thời gian, chi phí và nhân sự liên quan. Với ELearning, các cá nhân hay tổ chức đều có thể tự lập ra một trường học trực tuyến để tiếp nhận học viên, đào tạo và thu học phí hay cung cấp những bài thi, chứng chỉ như các cơ sở đào tạo khác. Đưa hệ thống Elearning vào ứng dụng trong đào tạo nguồn lực là xu hướng phát triển bền vững của nhiều công ty, tập đoàn lớn trong quá trình hội nhập.