بازی های اندروید را با تجربه ای فوق العاده در کامپیوتر بازی کنید   دانلود

ورژن:5.3.2  |  تاریخ:2018.05.31  | گوگل درایو

نمونه های متعدد  دانلود

سطح بندی آسان حسابهای چندگانه برای ِیک بازی مشابه یا اجرای بازیهای چندگانه در اکانت مشابه به طور همزمان

سطح بندی آسان حسابهای چندگانه برای ِیک بازی مشابه یا اجرای بازیهای چندگانه در اکانت مشابه به طور همزمان

کنترل روان   دانلود

پشتیبانی کامل از موس و کیبورد یا گیم پد برای اجرای آسان و راحت بازی های موبایل

همکاری تجاریپرس و جو

خدمات همه کاره برای شبیه ساز سفارشی اندروید یا توزیع برنامه برای پاسخگویی نیازهای سازمانی مختلف

خدمات همه کاره برای شبیه ساز سفارشی اندروید یا توزیع برنامه برای پاسخگویی نیازهای سازمانی مختلف

lyzs
lyzs